web analytics

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023

Dagordning  2024-08-11 Kl. 13.00 vid Snurrans Fyrdag
1.Närvarande …. medlemmar
 1. 2.Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
 2. 3.Verksamhetsberättelse 2023
 3. 4.Bokslutet 2023
 4. 5.Budgeten för 2024
 5. 6.Revisionsberättelsen 2024
 6. 7.Ansvarsfrihet.
 7. 8.Medlemsavgiften, nuvarande 100 kr.
 8. 9.Styrelseval
 9. Nuvarande: Jan Brügge – ordförande, Bengt Knape – vice ordförande, Goggen Strömme -intendent samt Johanna Ludvigsen – kassör.
 10. 10.Kan föreningen företrädas och tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
 11. 11.Revisorer val: Nuvarande Bo Lindström och Jan Johansson.
 12. 12.Övriga frågor.
 13. 13.Mötet avslutas.