web analytics

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

2022-12-31 var vi 282 (278 år 2021) medlemmar.

Fyren är underhållen i vanlig ordning med vaskning och målning.

Under året har vi inte gjort några större investeringar.

De tre webbkamerorna i fyren är väldigt uppskattade och vi har haft 100 besök på hemsidan i snitt per dag under året, de flesta fö att kolla på kamerorna.

År 2023 kommer vi att ha Tibber som elleverantör med timavräkning och förhoppningsvis kommer elräkningen då att gå ned då eftersom vi använder mest el på natten då elen är billigast. Ellevio håller med ledningarna och det priset går inte att påverka.

Hemsidan www.snurran.com hade 30 118 (54 935 år 2021) besök år 2022. Det blir 83 (151 år 2021) /dag. Nästa halvering av besöksantalet. Kanske har många har lagt in kamerorna som en egen länk på telefonen, och då fungerar inte räkneverket.

Vår Facebooksidan har nu 217 (184 år 2021) medlemmar.

Vi har ju bokning av fyren genom BOKA systemet som fungerar fint. De allra flesta bokar nu själv sin tid i fyren. Men det går även bra att få hjälp av 0708–611154.

Ibland måste vi städa fyren, de där små räkskalen är inte så roliga!

Som vanligt kostar markhyran 16 kronor till Sotenäs Kommun. Vår förening är fortsatt medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Snurrans fyr är som kameramotiv mycket populär och så gott som varje vecka finns fyren med på bild i olika sociala medier.

Vår ekonomi redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt flera gånger oregelbundet under året.

Vi tackar Marianne och Hans Gustavsson samt Lennart Andreasson för extra sponsring under året.

Snurrans fyrdag firades den 7 augusti ute på Snurran i som vanligt fint väder. Efter poängpromenad och korvgrillning så hade vi ett årsmöte som snabbt var överstökat med idel omval och beviljad ansvarsfrihet

Den 6 augusti 2023 planerar vi Snurrans 20-åriga fyrdag tillsammans med årsmötet ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka och kanske någon extra jubileumsfestlighet. Välkomna kl. 13.00.  

Internationella fyrdagen 2023 firas den 19–20 augusti.

Bohus-Malmön 2022-12-31/Styrelsen