web analytics

Info om Snurran

Snurrans Fyr

Våren 2002 berättade fyringenjör Sune Strand från Sjöfartsverket för Lysekilslotsen Jan Brügge att fyren Svensholmen, byggd 1890 och renoverad 1973, skulle bytas ut mot en modern i plast. Intresse meddelades genast att överta den gamla av gjutjärn kasserade fyren för att kunna renovera och placera den på Bohus-Malmön.

Svensholmens fyr, mitt i Brofjorden, är den gamla ledfyren in mot Bohus-Malmön och den har visat vägen in och ut för alla fartyg som skeppat huggen sten ut över hela världen just från Bohus-Malmön. Granitstenen var ju en stor exportvara från Sverige under 100 år. Evert Taube diktar ju om ”Sten från Bohuslän”.

Västkustens sjötrafiksområdes dåvarande driftledare Dan-Erik Andersson (sedemera chef för hela västkusten) gav bort fyren och ansvaret för den. Efter många turer med arrenden och tillstånd så godkände Sotenäs Kommun planerna för fyrens framtid utan kostnad. En förening bildades ”Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön”. Bengt Knape- bogserbåtsbefälhavare och Goggen Strömme-helikopterpilot tillsammans med Jan Brügge-mästerlots, alla bosatta på Bohus-Malmön, organiserade sedan tillsammans med många entusiaster så att fyren kom på plats uppe på Snurran, en halvö mitt inne i Bohus-Malmöns hamn. Fyren lyftes på plats av en helikopter från Hönefoss, Norge den 23 augusti 2003. Fyren ägs nu av föreningen och utrustas efter hand av ideella krafter. Föreningen har 288 medlemmar och många givmilda sponsorer.

Fyren är införd i sjökortet som släckt, men fasadbelyst. Planer finns att tända den i framtiden med sektorer så att seglare och andra sjöfarare kan ledas in till Bohus-Malmöns Hamn. Föreningen hade även planer på att bygga en vadbock som det såg ut förr i tiden på Snurran. Men detta projekt är nedlagt då kommunen har släppt till nya sjöbodar på planerad ställe för vadbocken.

Målning av konstnären Göran Johansson, Galleri Edward. www.siggestagard.se