web analytics

Budget 2023

Budget 2023

BUDGET 2023
 
  
Förslag på årsmötet 2023  
    
    
Intäkter  UTFALL
 Medlemsavgifter28 000 
 Bidrag/sponsring2 000 
 Ränta sparkonto700 
                                       Summa30 700 
    
Kostnader   
 Investeringar 2 000 
 Underhåll9 000 
 Årsmöte + Fyrens dag2 600 
 Årsavgift, annonser250 
 Försäkring1 000 
 Webb, internet, kamror3 350 
 Admin, utskick, porto (+reklammaterial)6 000 
 Reklam mm6 500 
                                       Summa30 700 
                            Över/underskott0 
Balansräkning   
 Ing. behållning66 721 
 Årets överskott0 
 Utgående behållning66 721