web analytics

Årsredovisning 2022

Årsmötesprotokoll  2023-08-06 Kl. 13.00 vid Snurrans Fyrdag

Närvarande 50 medlemmar

 Dagordning:

 1. Jan Brügge valdes till mötesordförande, Kerstin Brügge till sekreterare och Michael Schöllin samt Agneta Strömme till justerare.
 2. Verksamhetsberättelse 2022 godkändes.
 3. Bokslutet 2022 godkändes.
 4. Budgeten för 2022 godkändes.
 5. Revisionsberättelsen 2022 föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
 1. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr.
 2. Styrelsen omvaldes: Jan Brügge – ordförande, Bengt Knape – vice ordförande, Goggen Strömme -intendent samt Johanna Ludvigsen – kassör.

9. Föreningen företräds och tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

10. Revisorerna omvaldes: Bo Lindström och Jan Johansson.

11. Inga övriga frågor.

12. Mötet avslutades.

Bohus-Malmön 2023-08-07

Kerstin Brügge                   Michael Schöllin                Agneta Strömme                Jan Brügge

Sekreterare                         Justerare                             Justerare                             Ordförande

Verksamhetsberättelse för år 2022

2022-12-31 var vi 282 (278 år 2021) medlemmar.

Fyren är underhållen i vanlig ordning med vaskning och målning.

Under året har vi inte gjort några större investeringar.

De tre webbkamerorna i fyren är väldigt uppskattade och vi har haft 100 besök på hemsidan i snitt per dag under året, de flesta fö att kolla på kamerorna.

År 2023 kommer vi att ha Tibber som elleverantör med timavräkning och förhoppningsvis kommer elräkningen då att gå ned då eftersom vi använder mest el på natten då elen är billigast. Ellevio håller med ledningarna och det priset går inte att påverka.

Hemsidan www.snurran.com hade 30 118 (54 935 år 2021) besök år 2022. Det blir 83 (151 år 2021) /dag. Nästa halvering av besöksantalet. Kanske har många har lagt in kamerorna som en egen länk på telefonen, och då fungerar inte räkneverket.

Vår Facebooksidan har nu 217 (184 år 2021) medlemmar.

Vi har ju bokning av fyren genom BOKA systemet som fungerar fint. De allra flesta bokar nu själv sin tid i fyren. Men det går även bra att få hjälp av 0708–611154.

Ibland måste vi städa fyren, de där små räkskalen är inte så roliga!

Som vanligt kostar markhyran 16 kronor till Sotenäs Kommun. Vår förening är fortsatt medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Snurrans fyr är som kameramotiv mycket populär och så gott som varje vecka finns fyren med på bild i olika sociala medier.

Vår ekonomi redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt flera gånger oregelbundet under året.

Vi tackar Marianne och Hans Gustavsson samt Lennart Andreasson för extra sponsring under året.

Snurrans fyrdag firades den 7 augusti ute på Snurran i som vanligt fint väder. Efter poängpromenad och korvgrillning så hade vi ett årsmöte som snabbt var överstökat med idel omval och beviljad ansvarsfrihet

Den 6 augusti 2023 planerar vi Snurrans 20-åriga fyrdag tillsammans med årsmötet ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka och kanske någon extra jubileumsfestlighet. Välkomna kl. 13.00.  

Internationella fyrdagen 2023 firas den 19–20 augusti.

Bohus-Malmön 2022-12-31/Styrelsen

Årsmötesprotokoll  2022-08-07 Kl. 13.00 vid Snurrans Fyrdag

Deltagare 56 medlemmar

1.      Jan Brügge valdes till mötesordförande, Kerstin Brügge till sekreterare och Conny Arnold till justerare.
2.      Verksamhetsberättelse 2021 godkändes.
3.      Bokslutet 2021 godkändes.
4.      Budgeten för 2022 godkändes.
5.      Revisionsberättelsen 2021 föreslog ansvarsfrihet.
6.      Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 
7.      Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr.
8.      Styrelsen omvaldes:
Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-vice ordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen-kassör, Terje Rehnström-hedersledamot.
9.      Revisorerna omvaldes: Bo Lindström och Jan Johansson.
10.   Inga övriga frågor.
11.   Mötet avslutades.
Bohus-Malmön 2022-08-07
Kerstin Brügge           Conny Arnold                             Jan Brügge

År 2021

Snurrans Fyrförening på Bohus-Malmön

Verksamhetsberättelse för år 2021

2021-12-31 var vi 278 (231 år 2020) medlemmar.

Vi har fått fler medlemmar troligen pga lättnader på pandemins regler som gjorde att vi åter kunde besöka fyren.

Vår nya fasadbelysning fungerar fint och lyser upp mörka vinternätter i Bohus-Malmöns hamn. Vid häftiga regnskurar slår jordfelsbrytaren ifrån elen, men efter återställning manuellt så fungerar allt igen

Avfuktningsaggregat ger en behaglig fuktfri atmosfär inne i fyren. Nu behövs inte så mycket mögelsanering som tidigare.

Fyren är vaskad inuti och målning har skett efter rostbortagning. Hela fyren är underhållsmålad.

Webbkamerorna i fyren är väldigt uppskattade och uppskattningsvis flera hundra besök varje dag. Det går inte att få räkneverk på en kamerabild.

Under året har vår förening nu fått en egen elmätare från Ellevio samt elleverans från ”Godel”. 

Hemsidan www.snurran.com hade 54 935 (53 562 år 2020) besök år 2021. Det blir 151 (144 år 2020) /dag.

Vår Facebooksidan har nu 184 (118 år 2020) medlemmar.

Vi har bokning genom BOKA systemet som fungerar fint. Vi får nu betala för denna funktion eftersom vi har många som utnyttjar denna möjlighet.

Vid fyrbesöket så vänligen ställ inte några saker på fönsterkarmarna och ta med Er räkskalen, tack.

Som vanligt betalar vi 16 kronor i årsarrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är också medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Den som är aktiv på Facebook kan ju se att vår fyr är ett av de mest uppskattade motiven på Bohus-Malmön. Snurrans fyr finns också i reklambroschyrer snart sagt i hela världen.

Vår ekonomi redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt flera gånger oregelbundet under året.

Snurrans fyrdag firades den 8 augusti ute på Snurran. Dagen började med lätt regn men övergick snabbt i strålande sol. Efter poängpromenad och korvgrillning så hade vi ett årsmöte som snabbt var överstökat med idel omval och beviljad ansvarsfrihet

Den 7 augusti 2022 planerar vi Snurrans fyrdag tillsammans med årsmöte ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka!

Välkomna kl. 13.00.  

Internationella fyrdagen 2022 firas den 20–21 augusti.

Bohus-Malmön 2021-12-31

/Styrelsen

__________________________________________________________________________________________________-

Verksamhetsberättelse för år 2020

2020-12-31 var vi 231 (289 år 2019) medlemmar, därav de flesta med email.

Medlemsantalet har gått ned p.g.a. den rådande pandemin. Styrelsen beslutade att stänga fyren för besökare under året då vi inte ville vara del av spridningen av coronansmittan.

Under året har vi installerat ny fasadbelysning, Varmt tack till Jan Wallman som ordnat och installerat tillsammans med Goggen och Bengt. Detta var en stor kostnad som minskades genom en storsponsring av Marianne o Hans Gustavsson, Varmt Hjärtligt Tack!

Flera har sponsrat med extra pengar. Marianne och Hans Gustavsson samt Lennart Andreasson med familj (ICA Mellbystrand) är de största sponsorerna. Snurrans Fyr tackar dessa och alla andra sponsorer. Vår äldste medlem och sponsor Nisse Malmqvist har avlidit och vi hedrade honom med en gåva till Sjöräddningssällskapet.

Ett nytt avfuktningsaggregat ger en behaglig fuktfri atmosfär inne i fyren. Nu behövs inte så mycket mögelsanering som tidigare.

Fyren är vaskad inuti och målning har skett efter rostbortagning. Hela fyren är underhållsmålad.

Webbkamerorna i fyren är väldigt uppskattade och har haft upp till 500 besök varje dag.

Planeringen av att få egen elanslutning pågår i samråd med Malmöns Yacht Club.

Hemsidan www.snurran.com hade 53 562 besök år 2020. Det blir 144/dag.

Vår nya Facebooksida sida har nu 118 medlemmar. Den gamla facebooksidan fungerar inte längre p.g.a. spam.

Vi har fortsatt kvar bokning genom BOKA systemet och hoppas att vi kommer igång fram på vårkanten med besök i fyren efter att vaccinationerna har börjat.

Vi betalade som vanligt 16 kronor i årsarrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är också medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Många brudpar fotograferar sig gärna med fyren som bakgrund. Ibland ser man konstnärer som sitter och målar av fyren.

Vår ekonomi är god och redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt flera gånger oregelbundet under året.

Årsmötet 2020 var inställt. 

Snurrans Fyrdag 2020 var inställt.  

Våra möten under 2021 beror helt på hur pandemin utvecklas.

Den 8 augusti 2021 planerar vi årsmöte på Snurran. Den 8 augusti 2021 planerar vi också för vår vanliga Snurrans Fyrdag – för 17 gången (inställd år 2020) ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka! Välkomna då kl. 13.00.  

Internationella fyrdagen 2021 firas den 22 augusti.

Bohus-Malmön 2020-12-31

/Styrelsen

Protokoll för årsmötet 2021-08-08. Plats ute på Snurran vid fyren.

Närvarande: 30 medlemmar

 1. Jan Brügge valdes till mötesordförande, Kerstin Brügge till sekreterare och Hans Gustavsson till justerare
 2. Verksamhetsberättelsen 2019/2020 godkändes.
 3. Bokslutet 2020 godkändes.
 4. Budgeten för kommande året 2020 godkändes.
 5. Revisionsberättelse redovisades.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr.
 8. Styrelsen valdes om: Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-vice ordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen-kassör, Terje Rehnström-hedersledamot.
 9. Revisorerna valdes om: Bo Lindström och Jan Johansson.
 10. Inga övriga frågor.
 11. Mötet avslutades.

Bohus-Malmön 2021-08-08

Kerstin Brügge, sekr. Hans Gustavsson, juster. Jan Brügge, ordf.