web analytics

Budget 2022

Budget 2022

BUDGET 2022
 
  
Förslag på årsmötet 2022  
    
    
Intäkter  UTFALL
 Medlemsavgifter25 000 
 Bidrag/sponsring2 000 
 Ränta sparkonto400 
                                       Summa27 4000
    
Kostnader   
 Investeringar 4 000 
 Underhåll6 000 
 Årsmöte + Fyrens dag3 000 
 Årsavgift, annonser250 
 Försäkring400 
 Webb, internet, kamror3 000 
 Admin, utskick, porto (+reklammaterial)7 000 
 Minnesgåvor500 
                                       Summa24 1500
                            Över/underskott3 250 
Balansräkning   
 Ing. behållning61 052 
 Årets överskott3 250 
 Utgående behållning64 302