web analytics

Prel. Budget 2023

Prel. Budget 2023

BUDGET 2023
 
  
Förslag på årsmötet 2023  

BUDGET 2023

 

 

Förslag på årsmötet 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

UTFALL

 

Medlemsavgifter

28 000

 

 

Bidrag/sponsring

2 000

 

 

Ränta sparkonto

700

 

 

                                      Summa

30 700

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

Investeringar 

2 000

 

 

Underhåll

9 000

 

 

Årsmöte + Fyrens dag

2 600

 

 

Årsavgift, annonser

250

 

 

Försäkring

1 000

 

 

Webb, internet, kamror

3 350

 

 

Admin, utskick, porto (+reklammaterial)

6 000

 

 

Reklam mm

6 500

 

 

                                      Summa

30 700

 

 

                           Över/underskott

0

 

Balansräkning

 

 

 

Ing. behållning

66 721

 

 

Årets överskott

0

 

 

Utgående behållning

66 721