web analytics

Bokslut 2021

Bokslut 2021

Bokslut för verksamhetsåret 2021
 
  
Resultaträkning 
  
Intäkter:    
Medlemsavgifter kr                                    27 800
Sponsorbidrag kr                                     1 734
Ränta sparkonto kr                                        383
summa kr                                    29 917
  
Kostnader:  
Investeringar (avfuktare, webkameror) kr                                      9 000
Underhåll kr                                      9 049
Årsmöte/Fyrens dag-kr                                        649
Årsavgift, annonser kr                                        250
Försäkring kr                                        500
Webb, internet kr                                    34 397
Admin, utskick, porto (+reklammaterial) kr                                      4 990
Minnesgåvor 
summa kr                                   57 537
Underskott                                       -27 620
summa kr                                    29 917
  
Balansräkning 
Tillgångar:  
Kassa kr                                             –  
Plussgiro kr                                     6 819
Sparkonto kr                                    54 278
Summa kr                                    61 097
  
Kapital:  
Ingående behållning kr                                   88 717
Underskott-kr                                   27 620
Utgående behållning kr                                    61 097