web analytics

Bokslut 2022

Bokslut 2022

Bokslut för verksamhetsåret 2022

 
  
Resultaträkning 
  
Intäkter:    
Medlemsavgifter kr                                  28 200
Sponsorbidrag kr                                    1 800
Ränta sparkonto kr                                       504
summa kr                                  30 504
  
Kostnader:  
Investeringar (avfuktare, webkameror) kr                                          –  
Underhåll kr                                  16 441
Årsmöte/Fyrens dag-kr                                    1 057
Årsavgift, annonser kr                                       250
Försäkring kr                                    1 000
Webb, internet kr                                    2 361
Admin, utskick, porto (+reklammaterial) kr                                    1 020
Reklammaterial kr                                    4 865
summa kr                                  24 880
Överskott kr                                    5 624
summa kr                                  30 504
  
Balansräkning 
Tillgångar:  
Kassa kr                                          –  
Plussgiro kr                                    2 939
Sparkonto kr                                  63 782
Summa kr                                  66 721
  
Kapital:  
Ingående behållning kr                                  61 097
Överskott kr                                    5 624
Utgående behållning66 721