web analytics

GDPR

GDPR

GDPR – Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (EU General Data Protection Regulation 2066/679 (GDPR)) som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge er en översikt över den data som vi samlar in och lagrar för att kunna skicka information till er medlemmar.

 

Typ av data som vi samlar in
Vi samlar in den personliga data som vi måste ha för att Du skall bli medlem i föreningen. De uppgifter vi samlar in är namn, postadress, e-postadress, telefonnummer. Vi registrerar också inbetald medlemsavgift och sponsring

 

Namn, adress, e-postadress samt telefonnummer används även för utskick av information kring Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön aktiviteter.

 

Grund för lagring av personliga data
När vi processar den personliga data som vi samlar in förlitar vi oss på vårt legitima intresse i att upprätthålla Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön aktuell.

 

Lagring av personliga data
Din personliga data kommer att sparas så länge du är medlem. Efter två års utebliven betalning raderas uppgifterna i registret.

 

Säkerhet
Vi använder ett datoriserat register. Endast styrelsen har tillgång till det datoriserade medlemsregistret.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken personliga data vi lagrar och använder rörande dig och du har rätt att begära ut en kopia av denna. Du har också rätt att begära rättning av felaktiga data som lagrats om dig och du kan också begära att din personliga data raderas samt att användningen begränsas. Du har också rätt att motta din personliga data i ett maskinläsbart format.

 

Denna information införs på Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön hemsida. www.snurran.com

 

 

Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön /styrelsen 13 mars 2019