web analytics

Fyrdagen 2024

Fyrdagen 2024

2024 träffas vi vid Snurrans fyr söndag den 11 augusti klockan 13.00 – 15.00. Som vanligt med lotterier, poängpromenad, musik och grill, samt ett kort årsmöte. VÄLKOMNA.